Blog

Monumentální středověké katedrály, na kterých pracovaly generace stavitelů, jako v případě naší katedrály sv. Víta, inspirovaly umělce i v moderní době.
Obrovské středověké katedrály, které vznikaly v období gotiky, byly znovuobjeveny jako zdroj inspirace zejména na počátku 19. století, v období romatismu. Nacházíme je na obrazech Caspara David...

Akvarely nejpestřejších barev, spontánně nanášené na plochu podkladu, jsou vystavené v gotickém kostele sv. Martina ve zdi. Ve středověku se věřilo, že umělec tvoří svá díla jako stvořil svět Bůh. I v Bibli nacházíme podobné alegorie, přirovnávající tvorbu uměleckou s okrašlováním duše. Pokud budeme hledat v Bibli dále, najdeme i sochařská a...