Výstava o Karlu Čapkovi

Výstava "Záhada ptačího koberce" v Národní galerii v Praze

Národní galerie v Praze připravila velice zajímavou transdisciplinární výstavu, v jejímž centru stojí nová akvizice a s ní související povídka a koníček slavného prvorepublikového spisovatele Karla Čapka.

Klíčem k úspěchu dobré kunsthistorické výstavy je často vybrání a znovuobjevení pozapomenutého kulturního fenoménu, což se v případě výstavy "Záhada Čapkova koberce" podle mého názoru podařilo. Výstava mi připomněla koberec, který jsem vídal jako dítě v bytě své babičky, která Čapkovu tvorbu znala a obdivovala. Je to náhoda, nebo doklad rozšířené obliby perských koberců za první republiky? To je otázka, na kterou pomáhá zodpovědět i nová výstava Národní galerie a s ní související velmi zajímavý mezioborový sborník "Příběhy ptačího koberce", který v souvislosti s výstavou vyšel.

Koberec selendi se vzorem ptáků, který je umístěn na čestném místě uprostřed výstavního prostoru, pochází ze západního Turecka, pravděpodobně z města Selendi a jeho datace se v současné době klade do druhé poloviny 16. století - podle autorky výstavy Zdenky Klimtové se tak jedná o jeden z nejstarších dochovaných koberců v českých sbírkách. A právě tento mistrovský a nádherný anatolák údajně inspiroval Karla Čapka k napsání jeho povídky Čintamani a ptáci, která popisuje vášnivého sběratele perských koberců pana Vitáska a jeho peripetie při získávání vzácného kusu do sbírky. Když se jej panu Vitáskovi nepodaří koupit a získat "po dobrém", pokusí se jej dokonce ukrást, ale zabrání mu v tom pes Amina majitelky obchodu paní Severýnové. Jak se tato povídka mohla inspirovat skutečnou událostí, se pokusila zodpovědět autorka výstavy.

K umělecké licenci došlo v propojení vzoru čintamáni, což jsou tři koule umístěné do vzoru trojúhelníku, a "ptačího" ornamentu, které se na novém anatoláku Národní galerie nevyskytuje - anatolák se vzorem čintámani bychom však nalezli na stěně jídelny na zámku Hluboká. Nová akvizice Národní galerie oproti tomu obsahuje pouze motiv ptáků. Historicky je doloženo, že Čapek docházel do obchodu paní Heleny Zajíčkové, obchodnice s perskými koberci, která patřila mezi špičku svého oboru a dodávala koberce i pro vládní kruhy. Místo psů bychom u ní však nalezli spíše kočky.

Sbírání perských koberců patřilo k velkým zálibám Karla Čapka, což dokládá i aktuální soupis koberců z jeho pražské vily. Když se ovšem přestěhoval do své nové vily, začal se věnovat i novým koníčkům, zejména zahrádkaření, pěstování kaktusů a kynologii. Zásluhou autorů výstavy vyšla na denní světlo i méně známá stránka všestranné osobnosti Karla Čapka, kterého známe především jako spisovatele. Nejenže měl velkou lásku k perským kobercům, ale zajímal se také o exotické kultury prostřednictvím hudby a gramofonových nahrávek. Diskotéka Karla Čapka dnes obsahuje vzácné gramodesky asijské, americké i africké hudby a byla po zásluze oceněna UNESCO. Dnes je uložena v Náprstkově muzeu v Praze.

Ve své povídce "Koníček" sám spisovatel vtipně popisuje fenomény, kterých měl sám tak hodně a dokázal je vždy tvůrčím způsobem přeměnit v originální literární díla. Nezajímavá není ani kapitola výstavy, která se věnuje kinematografické inspiraci v díle Karla Čapka - výstava je vskutku mezioborová. V úvodu výstavy potěší i několik ukázek z malířské tvorby Karlova bratra Josefa. A karikatury pátečníků a koníčků Karla Čapka od Adolfa Hoffmeistera vykouzlí úsměv na tváři snad každému návštěvníkovi.

Výstava má sice spíše komorní charakter, ale myslím, že se dá říci, že svým zpracováním a především výběrem samotného tématu je vskutku kvalitní. Pro vážnějšího zájemce o historii perských koberců a příběh restaurování nového přírůstku Národní galerie lze návštěvníkovi doporučit zakoupení sborníku "Příběhy ptačího koberce", který obsahuje i přetisk tří důležitých fejetonů Karla Čapka, vztahujících se k fenoménu perských koberců, jejich podomního prodeje a literárně-filosofickému prozkoumání, co to vlastně znamená "mít nějakého koníčka". Návštěvu výstavy lze rozhodně každému zájemci o českou kulturu vřele doporučit.

"Záhada ptačího koberce", Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 22.08.2018 - 25.11.2018