Výstava Jiřího Davida

Výstava Jiřího Davida v Doxu

V pražském kulturním centru DOX je v současnosti k vidění velice zajímá výstava malíře Jiřího Davida. Výstava je pozoruhodná tím, že Davidovy obrazy nejsou často vystavovány.

Jiří David je v českém kulturním prostoru zajímavá osobnost, protože má slovinské kořeny. Když se návštěvník zastaví před jeho obrazy, dýchá z nich jižní barevnost a pestrost. Pokud jste někdy byli ve Slovinsku, konkrétně v Lublani, a poznali jste slovinský impresionismus a poválečné umění, tak pochopíte Davidovu spřízněnost s tímto kulturním okruhem. Přece jenom barva na jihu Evropy je dost jiná než u nás v Čechách. A je skvělé, že se to v současné výstavě Jiřího Davida a jeho obrazů odráží. Slovinští impresionisté mne zaujali už na výstavě v Paříži, vypravil jsem se pak za nimi i do Lublaně. Český milovník umění mohl obrazy slovinských umělců nedávno také vidět na velké výstavě na Pražském hradě. V katalogu výstavy, který obsahuje stať od Viktora Pivovarova, je zajímavé srovnání Davidových obrazů s motivy trávy se slavným obrazem od Albrechta Duerera "Kus drnu" (z roku 1503). David na svých obrazech rád maluje postavy ze zadu, stejně jako to dělal jeho jmenovec Caspar David Friedrich v době romantismu. Takové kompozici se v německém romantizmu říkalo "Ruckenfigur". Umožňuje divákovi lépe se vcítit do motivu obrazu. V tomto smyslu návštěvníka výstavy v pražském Doxu zaujmou hlavně obrazy "Tůně" (2019) a "Zdena v obrácené zahradě" (2019). Tam se mi hodně líbily i pestrobarevné květy v druhém plánu. Zaujal mne i obraz s námětem "Strach" (2019) opět s námětem "Ruckenfigur". Nevím, proč se tak obraz jmenuje, ale téma obrazu mne zaujalo, neboť se domnívám, že je středoevropské. Výstavu obrazů Jiřího Davida mohu tedy všem zájemcům o současnou českou uměleckou scénu (a zejména současné malířství) upřímně doporučit.

Jiří David (1956), vizuální umělec a pedagog, vedoucí ateliéru Intermediální komunikace na UMPRUM, zabývající se malbou, tvorbou objektů, instalacemi, fotografií, videoartem; zasahuje také do oblasti kritiky a publicistiky. Za studií na AVU v Praze spoluorganizoval neoficiální skupinové výstavy Konfrontace. V roce 1987 založil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví. Malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti. Čtyřikrát se účastnil benátského bienále.

Do povědomí široké veřejnosti vstoupil roku 2002 neonovým Srdcem umístěným na severní věži baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Je zastoupen v mnoha sbírkách u nás i v zahraničí. Aktuálně vystavuje také v galerii Thomas Erben v newyorské Chelsea. Výstavu doprovází katalog Jsem tady s texty Jiřího Davida a Viktora Pivovarova. Praha 2019, ISBN 978-80-970832-6-7.

Jiří David: Jsem tady. 17. 1. - 30. 3. 2020. Centrum současného umění DOX Poupětova 1, Praha 7