Norbert Grund

Norbert Grund - oáza klidu v ruchu centra pomalu končí

Poslední možnost navštívit výstavu Norberta Grunda (1717 - 1767) - "Půvab všedního dne" mají návštěvníci do 18.3. v Paláci Kinských v Praze. Výstavu pro naše čtenáře zhodnotil i Mgr. David Bareš.

Výstava rokokového malíře Norberta Grunda (1717 - 1767) v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze je půvabnou oázou klidu v ruchu centra. Najdeme zde miniaturní obrázky, které zaujmou svojí virtuozitou. V první místnosti je návštěvník přivítán uměleckými předměty, které kontextualizují životní styl Grundovy historické epochy. Najdeme zde bohatě vyšívané oděvy - pánský kabát z majetku zámku v Českém Krumlově- šperky a krásné předměty užitého umění. V druhé místnosti nalezneme krásné ukázky figurek z míšenského porcelánu, které byly v době rokoka velice oblíbené. Následuje místnost, ve které jsou vystavené četné grafiky, které vznikly na základě předloh obrazů Norberta Grunda a pocházejí od Jana Jiřího Balzera.

Samotné obrazy od Grunda jsou rozděleny do tematických okruhů. Početná jsou drobná dílka žánrové malby, kde je na první pohled evidentní vliv slavného francouzského mistra galantních výjevů Antoina Watteaua. Zde nalézáme drobné scénky aristokracie z parků, které jsou okrašlené kašnami a bazénky. Obrazy mají často milostný podtext, jako na obrázku "Sedící dívka s mladíkem dráždícím psíka". Typicky watteauovská je také scéna Dámy na houpačce (1760), která se stala lákadlem na Grundovu výstavu na velkých plakátech vystavených na reklamách v Praze. Dáma na houpačce ve své době měla i symbolický význam - nestálost houpačky znamenala vrtkavost ženy v lásce. Objevují se také postavy z italské commedia dell´arte jako například Pierot na houpačce. V oddíle "Ušlechtilé zábavy" jsou Grundovy obrazy zasazeny do kontextu nizozemské malby od Jana Miense Molenaera. Vtipná momentka "Listonoš" zobrazuje oblíbenou dobovou módu milostných dopisů.

Další tematický okruh se věnuje lovu, kdy Grund opouští dramatické a drastické výjevy, jak je známe od Christiana Hilfgotta Branda a orientuje se na klidnější motiv návratu z lovu, případně odpočinku na lovu nebo ranní vyjížďky na hon. I u Grunda však nacházíme bojovné motivy z válek, například na obraze "Drancování". V tematickém okruhu "lidské hemžení" jsou kurátory výstavy naznačeny souvislosti a inspirace s brueghelovskou tradicí výjevů trhů a městských a vesnických výjevů. Nacházíme zde zejména velmi oblíbené téma trhů, svateb a vesnických veselic. Tato motivika volně souvisí s tématem "na okraji společnosti", kde vidíme výjevy žebráků a cikánů. Jsou zde opět naznačeny východiska v nizozemské malbě, jako například u Davida II. Tenierse. Oblíbeným tématem doby baroka a rokoka bylo vyzobrazování ročních období, například zimy, kdy krajinu zahaluje bílý háv a lidé se oddávají radovánkám jako bruslení (námět obrazu "Na ledě z roku 1760).

V závěru výstavy nacházíme oddíl věnovaný "zlatému věku" a blažené zemi - Arkádii - kterým se myslelo pohoří na Peloponésu, kde žili pastýři. Bukolická Vergiliova poezie byla hlavním zdrojem inspirace barokních a rokokových umělců a zanechala svou stopu i u Norberta Grunda. Nacházíme zde také drobné malbičky s náměty uměleckých ateliérů a galerií, kde umělec zachytil snad i sám sebe.Podle názorů historiků umění v obraze "Ateliér malíře - vlastní podobizna se ženou a dítětem" se Grund vyobrazil, jak hraje na housle své rodině. Na výstavě nalezneme také krásný dobový rokokový intarzovaný starožitný nábytek, který nám evokuje Grundovu dobu. A kde lépe bychom ji mohli ocenit než v nádherném rokokovém Paláci Kinských s výhledem na Staroměstské náměstí! Také kvůli tomu můžu návštěvu komorní výstavy klasika vřele doporučit. Jedná se o smyslovou a duševní lázeň, kdy se návštěvník přenese ze svých každodenních starostí do půvabného a intimního světa Grundových rokokových obrázků, které byly ve své době ceněny především mezi kulturními příslušníky středního stavu.

Pro ty, kteří se na výstavu přeci jen nedostanou, doporučujeme alespoň katalog, který k příležitosti výstavy vyšel a je zatím i k sehnání, třeba i u nás v shopu na iUmeni.cz

Norbert Grund (1717-1787). Půvab všedního dne. Datum konání: 01.12.2017 - 18.03.2018. Místo konání: Palác Kinských

Kurátorka: Marcela Vondráčková