Dominguez v Ostravě

Dojmy z výstavy pařížských umělců ze Španělska v Ostravě

Výstava představila menší, ale pozoruhodný výběr obrazů, které vznikly ve 40. letech 20. století. Jak je uvedeno v úvodním slovu k výstavě, valná většina obrazů se v českých sbírkách ocitla odkupem z výstavy španělského umění v Mánesu, která se uskutečnila v roce 1947.

Hned na začátku výstavy se nachází největší "mistrovské dílo" od Oscara Domíngueze - velké plátno "Osvobození Španělska" z roku 1947. Je nepochybně vzdálenou odezvou Picassovy "Guernicy". Úpící kůň má na svém sedle pistoli a na jeho hřbetu sedí antické torso - není však jednoznačné, jestli nenáleží spíše k pravé části obrazu, na které je kubisticky vyobrazena býčí hlava z profilu. Motif oblíbené Tauromachie, čili býčího zápasu, Dominguéz tematicky propojil s motivem střelné zbraně. Filosoficky se tak motiv obrazu pohybuje mezi sportem a válkou. Chtěl umělec poukázat na rozdíly mezi bojem v míru (na pravé straně obrazu) a násilím války (na levé straně)? Dalším výrazným plátnem na výstavě je "Šička". Jedná se o vzdálenou odezvu válečných let, kdy ženy přispívaly ve válce právě svým krejčovským umem? Tvarová deformace postavy je výrazně kubistická - právě tento "formalismus" moderního umění byl trnem v oku komunistům, kteří obrazy proto po roce 1948 nevystavovali - místo moderny zavládl kult socialistického realismu. Radost z konce války sálá z obrazu "Hojnost" s pasoucí se krávou. Ve "Hlavách" Antoni Clavé i Sanmartího vidíme jasný vliv Picassova klasicismu. V oddíle výstavy, který se věnuje zátiší, nejvíce zaujme obraz číše s ovocem, na kterém je vyobrazená červená třešeň a zelená hruška. Když obraz otočíme vertikálně, připomene najednou číše lidskou hlavu - červená třešeň je okem a v zubech vidíme hrušku. Jedná se tedy o zajímavý vizuální vtip, který svou dvojznačností připomene dílo pražského renesančního umělce Arcimbolda, jenž sloužil habsburskému císaři Rudolfu II. S největší pravděpodobností Domingues Arcimboldova díla znal. Honorio Garcia Condoy vytvořil krásné akty. Na výstavě jsou tedy zastoupeny všechny malířské žánry. Jedním z nejkrásnějších děl výstavy je fauvisticko-kubistický obraz ženy na židli v pestrobarevných zeleno-oranžových šatech u květináče. Poloha napovídá, že zřejmě spí a sní... Antoni Clavé i Sanmartí se rovněž ve svém díle inspiroval slavným španělským sportem - koridou a vyobrazoval spojení člověka a býka. Rád se zabýval problematikou Toreadora a zobrazil i býčí zápasy v koloseu. Obraz Domíngueze "Revoluce" připomíná konec války a společenské změny, které ve Španělsku nastaly.

Pozoruhodným dílem Honoria García Condoye je ženská polopostava výrazných, zářivých zeleno-červeno-žlutých barev. Tvary a barevné plochy jsou kubizovány a připomínají černošské starodávné masky, jejichž vliv nalézáme i v přelomovém Picassově obraze "Slečny z Avignonu".

V oddíle výstavy "Dvojice" nacházíme motivy tance i Dominguézův obraz, ve kterém malíř ve velmi zajímavé kompozici doslova tvarově proniká do svého modelu, takže tvoří jeden celek na plátně spolu. Oko jakoby poodstoupilo a dívá se na nás abstraktně z levé části obrazové kompozice. Současným výrazivem bychom řekli, že malíř bravurně vyjádřil tzv. stav "flow", kdy se tvůrce natolik ponořuje do svého díla, že se stává jeho součástí.Bohemistu zaujme i obraz Pedra Florese "Slovácká tanečnice" (1946), na kterém dominují pestré barvy slováckých oděvů.

Žánr krajiny zastupuje Hernando Vines Soto s motivem pyrenejských hor. Obraz nadchne pestrou barevností. Fauvistický akcent nacházíme i v malbě sedící a píšící Alberty. Motif je živý. Výstavu opouštíme tematikou odkazující na bájnou Arkádii, kde jsou vystavena poslední díla - Tři dívky a tři ženy - od Honoria Garcia Condoye. Na výstavě nacházíme i obrazy Pedra Florese s oblíbenou motivikou postav z comedia dell´arte - objevuje se zejména postava Harlekýna, která inspirovala i Picassa. Najdeme však i vizuální reference na slavnou španělskou literární postavu bojující věčně s větrnými mlýny - známý Don Quijote.

Výstava byla velmi zdařilá a poskytla na malém prostoru ucelený vhled do španělské kultury.

Výstava trvala do 6.6.2021, ale díky kovidovým omezením je možné si ji virtuálně prohlédnout i nyní na https://gvuo.cz/vp/gvuo1926/