Vizuální dvojznačnost petřínské rozhledny

19.12.2021

Když se díváme na petřínskou rozhlednu, máme dvě možnosti vnímání. Buď ji vnímáme realisticky jako malou věžičku a symbol Eiffelovy věže v Paříži, stojící na vrcholku našeho Petřína. Avšak do doby malovaných panoramat konce 19. století mi zapadá lépe druhý, iluzorní způsob vnímání: představme si, že v dálce vidíme pouze špičku Eiffelovy věže, která stojí imaginárně hned za kopcem. Tím se Francie, Paříž i moře snově přiblížilo bezprostředně za kopec a z Prahy se stává zvláštní panoptikum. 

Kladu si otázku, zda si architekti petřínské rozhledny vizuální klam, vzbuzující dojem skutečně vysoké Eiffelovy věže za Petřínem, vytvořený svou architekturou, uvědomovali, nebo jestli se jedná o pouhou náhodu.