Návštěva Betlémské kaple

19.12.2021

Návštěva Betlémské kaple, kde se zrodilo mohutné sociální hnutí za obrodu církve. 

V interiéru, který je zrekonstruovaný historicky věrně, takže evokuje dobu středověku, jsou k vidění i novodobé krásné nástěnné malby s motivy husitských kázání a válek. Je zde také světnice, kterou obýval sám Mistr Jan Hus. Zajímavostí je, že reformace se rodila nejdříve jako pokus o přetvoření církve a teprve v další fázi došlo k vytvoření zcela svébytného proudu křesťanství. Jak by svět asi dnes vypadal, kdyby ke skutečné reformě uvnitř církve došlo a zachovala si svoji jednotu?