Kresba Františka Kupky "Záhady stavby metra" se stala součástí sbírky pařížského muzea "Musée d'Orsay"

06.12.2021

Jedná se o rozměrnou kresbu "Záhady stavby metra" z roku 1905 (tuš a kvaš na papíře, 45 x 74 cm), která pochází z archivů časopisu Illustration, se kterým František Kupka spolupracoval.

Kresba je velmi kvalitní. Zobrazuje stavbu starého pařížského metra (první podzemní dráha byla zprovozněna při příležitosti Světové výstavy v Paříži v roce 1900). Kresba zachycuje desítky, ne-li stovky dělníků v podzemí, kteří kopou zeminu. V popředí stojí postava mistra, který jejich práci pozoruje. Není vyloučeno, že se do ní stylizoval sám malíř, každopádně nám tato postava umožňuje snáze vizuálně "vstoupit" do obrazu. Scéna je v popředí zpestřena polopostavou dělníka, který po žebříku leze do tubusu, jenž je s největší pravděpodobností odvětrávací šachtou. Celé podzemí je na kresbě prosvětleno pouze drobnými žárovkami, které výjevu dodávají mystický nádech. V době okolo přelomu století se Kupka zabýval scientismem, kterým obohacoval Zolův naturalismus. Kupkovo chápání moderní techniky se mísí s romantickými, mystickými představami, které si s sebou přinesl ze střední Evropy, kde pracoval jako spiritistické médium. Žárovky na kovových plátech podzemního tunelu, kterým bude brázdit cestu pracujícího lidu podzemní vlak, proto připomínají osvětlení "tajuplného chrámu techniky". Poetično a tajemno, které v Kupkově díle obohacuje realisticky bravurně kreslířsky zvládnutý výjev industriálního pokroku, je inspirováno literárním dílem Julese Verna. Dílo, zobrazující těžkou manuální práci dělníků v temném podzemí, obsahuje i sociální tematiku. Stísněný prostor, ve kterém dělníci pracují jeden vedle druhého, naznačuje, že se jedná o vykořisťované společenské vrstvy. V tom kresba navazuje na sociálně kritické karikatury, které Kupka v období okolo roku 1900 vytvářel.