Archiv recenzí výstav

Poznámky k výstavě o české aviatice v Západočeské galerii v Plzni

Výstava představuje zajímavý fenomén letectví v českých zemích. Ve své recenzi bych rád ideově zasadil výstavu do širšího kontextu, který jsem měl možnost načerpat během studijního pobytu u profesora Pierra na Sorboně v Paříži a na který ve výstavním prostoru nebylo místo. Fenomén letu fascinoval lidskou představivost odjakživa. V renesanci se o vytvoření helikoptéry či letadla pokoušel slavný génius Leonardo da Vinci. Na výstavě v Západočeské galerii v Plzni tematiku otevírá rozkošný obraz Josefa Čapka "Letadlo", který má na téma dětsky hravý náhled. Dvě malé figurky v krajině pozorují a obdivují pozoruhodnost na obloze. Jedna postavička k letadlu ukazuje i prstem. Chtěl bych zmínit, že je třeba se vžít do Čapkovy doby, uvědomit si raritnost letadla v jeho době a odmyslet si dnešní oblohu, která je zejména v evropském prostoru přeplněna leteckou dopravou. Jen tak můžeme Čapkův obraz plně docenit.
Zajímavostí na začátku výstavy je grafika topografického vyzobrazení panoramatu z Paříže z 19. století, které zobrazuje město jakoby viděné z balónu z výšky. Můžeme si položit otázku, nakolik oblý horizont a perspektiva města viděná z balónu souvisí i s tvorbou a bohatým rozkvětem malovaných panoramat ve Francii 19. století (i u nás se dochovalo jedno z panoramatických vyzobrazení od Luďka Marolda na výstavišti v Praze). Připomenuto je dílo Jindřicha Štyrského. Na výstavě je i tematický okruh Ikarova pádu, který odkazuje na antickou mytologii. Tomuho oddílu vévodí krásná socha Jana Štursy. Tragickou kapitolu leteckých neštěstí připomíná pomník letcům od Zdeňka Pešánka, který motiv rozlomeného trupu letadla přetransformoval do "kubistické" sochařské kompozice. Obraz Františka Foltýna "Harlekýn" s motivem Eifellovy věže a letícího balónu připomene i slavný autoportrét Celníka Rousseaua "Já Portrét-Krajina", na kterém je v pozadí také stejný motiv. Důležitým exponátem výstavy je návrh reklamní grafiky na Národní aeromiting Baťa 20. V. 1934. Tomáš Baťa byl velkým příznivcem létání a v jeho památníku ve Zlíně je dodnes vystavena maketa letadla, v němž tragicky zahynul, když svého pilota pana Broučka přesvědčil, aby navzdory nepříznivým atmosférickým podmínkám vzlétl. Současnou polohu vizuální reprezentace létání na výstavě představuje malba stíhacího letounu Grippen. Je však škoda, že na výstavě chybí připomenutí velké osobnosti českého letectví, která stála u počátku aviatiky u nás Ing. Jana Kašpara. Alespoň kopie bysty, která je umístněna v prostorách letiště Václava Havla by mohla být na výstavě vystavena. Na výstavě samozřejmě nechybí díla Kamila Lhotáka. V druhé části výstavy lze obdivovat vědecko-fantastické ilustrace Zdeňka Buriana k románům Julese Vernea, krásná je malba "Tu se naskytlo jedno z nejkrásnějších divadel", která byla inspirována knihou Pět neděl v balóně. Balón je vyzobrazen nad oblaky, pod nimiž hřmí bouře, v úrovni mléčné dráhy a měsíce. Krásnými bibliofilskými exponáty výstavy jsou knihy s originálními ilustracemi Julese Verna, vyzobrazující společnost v balónu, letící hvěžnou nocí a obdivující svítící glóbus s výkřiky nadšení "Francie!
Rusko! Evropa!". Na druhé ilustraci vidíme raketu na pozadí hvězdné oblohy, blížící se k měsící. Právě tato imaginace inspirovala nejslavnější obraz počátku 20. století - "Amorfu, Dvojbarevnou fugu" česko-francouzského génia Františka Kupky. V New Yorku se nachází obraz "První krok", který obsahuje vyzobrazení luny zcela zřetelně, takže připomíná originální ilustrace Verna. Drobným zpestřením na výstavě je dílo pařížského malíře Oskara Dominqueze ze Španělska, který pěstoval vztahy s Čechy, zobrazující "Letadlo". Fascinujícím dílem na výstavě je litografie "Bezpříkladná dobrodružství Hanse Pfalla z cyklu k básním a prósám E. A. Poa, která obsahuje velmi krásné motivy komet, hvězd, hvězdných mlhovin a planet. Jedná se o dílo, které již nepatří do období obrovského boomu výstaveb hvězdáren v 19. století ve Francii, ale spíše bychom je zařadili do epochy pražské "Ďáblické hvězdárny". V samotném závěru výstavy je velký model družice Sputnik, která inspirovala dětskou fantasii ještě v 90. letech 20. století. Problém mezihvězdné dopravy, název knihy Vladmíra Mandla z roku 1932, je právě v současnosti v médiích opět velmi aktuální. Objevuje se v souvislostech s prvními se soukromými turistickými lety do kosmu. I to by na výstavě bylo možné ještě připomenou, stejně jako fantasii ztvárněnou ve filmech Stanleyho Kubricka. V neposlední řadě je třeba zmínit velký, realistický model měsíce NASA, který byl vystaven v Plzni v rámci Signal Festivalu. Tato mimořádně krásná událost by si zasloužila ve výstavě alespoň připomenutí.

Otázka mimozemského života UFO by na výstavě mohla být také rozvedena. Zajímala již zmiňovaného malíře Františka Kupku. Francouzský vědecký spisovatel Camille Flammarion se ve svých popularizačních spisech na témata mimozemského života také zaměřuje. V dopise Macharovi Kupka rozvíjí úvahu o možné existenci vyšší bytosti, která by z evolucionistického hlediska překonala člověka : « Gaby právě zaobaluje hlavu kočce do starého jejího závoje kočka se může zbláznit, coufá ustavičně a nemůže si vysvětlit mlhu před jejíma očima. Tak si tak myslím jsou li nějaké bytosti - (vlastně kdyby byly) - intelligentnější než my a jež my nechápeme, které si z nás můžou dělat takovéhle podobné šašky. Mám také káču která mluví, - co si asi tak to zvíře musí myslet když vezmu klec a přenesu ji, - tyhle tlusté zobáky jsou nejčastěji dost inteligentní; často jsem kalkuloval také podobné když jsem ještě měl aquarium že jsem taky těm rybkám přenesl celý jejich svět. » V populární kultuře Kupka vyzobrazil mimozemšťana, francouzsky tzv. "extraterrestre" na pozadí planety Marsu v úvodní sociálně kritické ilustraci cyklu "Peníze" pro Assiette-Au-Beurre. Zde se však již dostáváme k tematice mimozemských bytostí, která s tématem aviatiky a astronautiky souvisí jen velmi volně.

Mezinárodní výstava Toyen ve Valdštejnské jízdárně

Národní galerie Praha připravila ve spolupráci s Hamburger Kunsthalle a Musée d´art moderne de Paris velkou přehlídku obrazů jedné z nejslavnějších avantgardních malířek, která je známa pod pseudonymem Toyen (vlastním jménem Marie Čermínová).

Marie Čermínová se narodila na Smíchově 21. 9. 1902. Už v šestnácti se osamostatnila od rodiny a bydlela v podnájmech - na Starém Městě, v Bubenči a na Vinohradech. Tehdy také navázala kontakty v komunistických a anarchistických společnostech. V roce 1922 se na Korčule v Chorvatsku setkala s malířem Jindřichem Štyrským, se kterým se spřátelila. Jejich vzájemná inspirace vydržela až do smrti. Z tohoto období jsou na výstavě zastoupeny obrazy Krajina z Dalmácie a Kavárna. Toyen tehdy bylo dvacet let. Následujícího roku se Toyen spolu se Štyrským stali členy hnutí Devětsil a vydali se na cesty po Francii, Itálii a Jugoslávii. Umělkyně začíná používat pseudonym Toyen podle francouzského výrazu "občan" neboli "citoyen". Velmi inspirativní je pro Toyen pobyt v Paříži, kde navštívila cirkus i botanickou zahradu. Vznikají nejlepší obrazy: Harém (1925), Tři králové, Tři tanečnice a Cirkus Conrado. Obrazy jsou ovlivněny francouzským naivismem, ale zároveň jsou velmi originální, pestré a svébytné. Zejména obraz Tři králové ze soukromé sbírky je na veřejnosti méně často k vidění a je plný tajuplné symboliky, ve které se mísí evropská tradice a obrazy různých kultur (hvězda u Betléma připomíná Davidovu hvězdu, v dolní části je vyzobrazena jakási asijská gejša na nosítkách). Pozoruhodným dílem tohoto období je také Cirkus Conrado, který je krásný svou pestrou hravostí a barevností i vyobrazením klaunů a artistů. Nechybí ani motiv Dálného Východu s asijskou provazochodkyní. Roku 1926 Toyen vydala leták s manifestem artificielismu. Tvary na obrazech začínají opouštět realitu a přibližují se poetičnu, abstrakci a dekorativismu. Krásnými díly z tohoto období je například Korálový ostrov nebo Pláž z roku 1926. V obraze Potápěč máme dojem, že se ponořujeme do hlubiny s exotickými rybkami. Obraz je na svou dobu mimořádně originální. Ve stejné době se i Jindřich Štyrský zabýval motivem Akvária. V obrazech Fjordy (1928) a Šero v pralese (1929) už Toyen zcela opustila náznaky na realitu a popustila svou uzdu fantasii. Z roku 1930 pochází velmi zajímavé erotické kresby, kterou jsou na výstavě prezentovány v oddělené části na empoře. Toyen se věnovala i ilustracím Markýze de Sade. Na výstavě Poesie 1932 Toyen vystavovala vedle zahraničních velikánů jako Max Ernst, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Juan Miró či Alberto Giacometti. Toyen se může pyšnit i svojí spoluúčastí na založení Skupiny surrealistů v ČSR spolu s Vítězslavem Nezvalem, Jaroslavem Ježkem a Jindřichem Štyrským. Z počátku 30. let na výstavě zaujme i Severní krajina se studenými modro-zelenými tóny, evokujícími ledovce. Mezi typické surrealistické obrazy pak patří Poselství lesa (1936), Opuštěné doupě (1937) a Spící - prázdný dutý tvar ženy, lapající motýly. V katalogu výstavy je srovnána s Ruckenfigurou C. D. Friedricha Žena před západem slunce (1818). Toyen se podílela i na ilustracích dětských slabikářů ve spolupráci s Ladislavem Sutnarem. Válečná léta tvorbu Toyen poněkud utlumila, ale přesto vznikla vrcholová díla jako například "Bramborové divadlo" (1941) - jakási aluze na poslední potopu. Zobrazuje dva maňásky nad vodní hladinou, která již zcela pohltila souši. Po představení (1943) je rovněž enigmatický obraz motýlovitě zavěšené ženy na hrazdě vedle mucholapky. Výstavu Toyen v Topičově salonu v roce 1945 přišel v listopadu otevřít osobně prezident Edvard Beneš. Po válce Toyen vpodstatě rozvíjí motiviku, která vznikala již ve 40. letech. Na počátku 50. let vznikla zajímavá série obrazů s náměty domovních znamení z Malé Strany: U Zlatého stromu, U Černého slunce, U Modré tváře. Jejich enigmatičnost a tajuplnost výborně vystihuje genius loci. Mezi oblíbené obrazy z roku 1946 patří "Mýtus světla", inspirovaný dětskou stínohrou. Je dnes uložen v Moderna Museet ve Stockholmu. Z roku 1963 pochází pozoruhodná tajuplná koláž "V určitou chvíli" s citací barokní sochy Daphné v okně zarámovaném vinnou révou. Pozdní tvorba Toyen se vyznačuje ženskou estetikou, která připomíná kosmetickou jemnost. Obraz noc za nocí (1960) nebo Dotýkají se mne ve spánku (1957) působí jako by byly namalovány rtěnkou. V tom spočívá největší originalita poválečného období Toyen, která i v 2. polovině 20. století, kdy se centrum vývoje umění přemístilo za oceán, zůstala věrná Paříži.

A unique opportunity to see a painting by Kazimír Malevič in the Czech Republic  

The South Bohemian "Aleš" Gallery in Hluboká nad Vltavou hosts a unique exhibition of the Russian avant-garde with works by world-renowned artists such as Goncharov, Larionov, Kandinsky and Malevich. It is adjacent to the painting Gončarová Sekáči (1911), in which the painter was evidently inspired by folk Russian woodcarving with sharp brush lines. The motif of the working people was traditional in Russian art as early as the 19th century, and Goncharov's work thus passed on the imaginary baton of post-war Soviet "building" work celebrating the proletariat. Robert Falk's tentative painter's handwriting in The Girl in a Chair (1919) recalls the works of the Frenchman Robert Delaunay or the German August Macke. The vibrant color of the image is breathtaking. V. G. Bechtějev's "Bullfight", which is kaleidoscopically fragmented into vibrant tones of colors, is also interesting, while the dynamic lines suggest that the author of the painting came into contact with the Italian futuristic movement. M. A. Kichigin's Fruit Harvest can be perceived as "victorious" in terms of the post-war development of socialist realism and its propaganda doctrine. Although it was created as early as 1918, it correctly anticipated that modernist "formalism" would be rejected by communist doctrine after the war. Nevertheless, I would not condemn him for that. Realism also has a place in painting. V. Kandinsky's composition "Improvisation" is considered to be one of the main attractions of the exhibition. Vibrant tones set in black outlines suggest that Kandinsky was inspired by paintings on glass. The painting "The Milkman" by Aristarch Vasilyevich Lentulov (1918) did not work in a "Cézanne-like" way. And yet Lentulov is distinctive and original in his manuscript. J. S. Pain's still life is remarkable in that it contains Judaicum - probably a Torah letter. It creates a sacred impression. The original position of Russian modernism is the work of David Petrovich Sterenberg. It is so playful and immediate that it directly inspires the visitor of the exhibition for his own work. When the painting from 1919 is so "open" that it can demolish the "gallery complex" and inspire it live in 2021, I consider it a proof of the highest quality. An interesting insight into women's art and probably also the female world of the past as such - household management - offers a large Cubist composition "Kitchen" (1915). The portrait of the sister by O. V. Rozanová, who combines raw brush strokes, reminiscent of woodcut, with bright colors, is also nice. Among the well-known names of the Russian avant-garde is A. M. Rotschenko, who is represented at the exhibition by a large "irrelevant" composition. This is already paving the way for the royal conclusion with parts of suprematism. It is presented by a smaller work by I. V. Kliun from 1920, which is of high quality. The main room is dominated by works by O. V. Rozanova and S. Y. Senkin. The "saint" of suprematism, the elusive Kazimir Malevich, hangs like an icon at the very head of the room. Due to this separate composition "Suprematism" from 1915, it is worth going from Prague to the exhibition from Ekaterinburg. Casimir Malevich was inspired by sacred icons, which is why his art is religious. Its abstract, harmoniously coordinated abstract shapes levitate in infinite space concentrated on the surface of the canvas. The composition and imagination of the painter is breathtaking. Magenta, red, yellow and black diamonds fly around each other and combine with rectangles, circles and squares. The exhibition gives many food for thought. Seeing the original work of Kazimír Malevič in our territory is a truly unique opportunity. That's why it's worth returning to the exhibition and thinking about what Malevich actually strived for in art and whether he succeeded.

Recenze výstavy Rozlomená doba, avantgardy ve střední Evropě

Muzeum umění v Olomouci připravilo velice zajímavou mezinárodní výstavu, která sdružuje avantgardní umělce ze střední a východní Evropy.

Vzpomeňme při její příležitosti na polského historika umění Piotra Piotrowského a jeho koncept horizontálních dějin umění, ve kterých by bylo zohledňována lokální specifika východních avantgard a nebyly by vnímány z kulturně francouzského pohledu jako pouhé odvozeniny.

Olomoucká výstava je originální tím, že na ni nalezneme zápůjčky vrcholné moderny z Maďarska, Polska, Chorvatska a dalších zemí východní a střední Evropy, včetně Rakouska. Návštěvníka vítá známý Autoportrét Bohumila Kubišty v haveloku z galerie ve Zlíně, který je konfrontován s umělci jako Oskar Kokoschka, Petar Dobrović, Viktor Brauner nebo Lajos Tihanyi. Umělce spojuje to, že všichni svým originálním způsobem reagovali na dobově aktuální expresionistické a kubistické tendence. Pozoruhodným úsekem výstavy jsou obrazy maďarských futuristů Károly Kerstoka a Odona Márffyho.

Když stojíme před jejich obrazy, musíme uznat, že se nejedná o díla esteticky druhořadá ve srovnání s obrazy Matisse nebo Cézanna, ale je se jedná o svébytnou a esteticky autonomní hodnotu. Totéž lze tvrdit o vrcholných dílech českých kubistů, které na výstavě najdeme: Koupání B. Kubišty, Jitro Emila Filly, Snímání z kříže Maxe Oppenheimera nebo Koncert Antonína Procházky. Vezmeme-li v potaz originalitu těchto výtvarných vyjádření, musíme souhlasit s názorem, že se zde nejedná o pouhé formální odvozeniny Picassova a Braquova kubismu, ale o osobní výpovědi ze životů umělců, spjatých svými kořeny se svým lokálním prostředním. A to ani nemluvíme o díle Josefa Čapka, které kubizující francouzské tvarosloví přejalo pouze jako prostředek vyjádření fenoménů moderního života a jeho sociálních problémů.

Zajímavé jsou práce pestrého Procházkova kubismu, který by snesl srovnání s díly Juana Grise nebo Roberta Delaunayho, a kterého na výstavě nalezneme vedle obrazů maďarského malíře Imre Sobotky. Je škoda, že obrazy Stanislawa Witkiewicze nejsou na výstavě k vidění vedle kompozic Josefa Váchala. Nesporně by toto srovnání snesly a jednalo by se, pokud se nemýlím, o první konfrontaci tohoto druhu.

Krásnou a originální légerovskou kresbou je Garáž od polského umělce Henryka Strenga z roku 1925, na které nalezneme i roztomilý citát francouzské vlajky. V tomto oddíle výstavy je možné také slyšel dobové nahrávky Čapkovy hry RUR. Ozvučení dodává výstavě novou, citlivě doplněnou dimenzi.

Jedním z nejkrásnějších oddílů výstavy je podle mého názoru výstava polské avantgardy (např. Strzeminského Zátiší 3 z Muzea v Lodži), kterou nalezneme vedle děl Štyrského a Toyen (Fata morgana, 1926). Příjemným překvapením v závěru výstavy jsou tři skvělé obrazy Františka Kupky, osobně mne nejvíce zaujalo plátno Energické I (1925 - 1926) ze soukromé sbírky. Najdeme zde ještě další velice originální Architektonické kompozice Strzemińského a skulptury Kateriny Kobro. Nechybí ani Abstrakce Františka Foltýna, který svá díla publikoval vedle Kupky v revui skupiny Abstraction-Création.

V samotném závěru výstavy nalezneme skici k barevné hudbě od Miroslava Ponce, které jsou opět decentně doplněné zvukovým záznamem. Výstava je přínosná tím, že ačkoli nepopírá směřování modernistických umělců do tehdejší Mekky umění, kterou byla Paříž, tak ukazuje i originalitu a národní odstíny tvůrců, odkazující i k jiným pramenům jejich tvorby, jako byla středoevropská německá filosofie nebo slovanské konstruktivní tendence.

Rozlomená doba 1908-1928
20. 9. 2018 - 27. 1. 2019
Hlavní pořadatel: Muzeum umění Olomouc
Autoři koncepce: Karel Srp, Lenka Bydžovská (Česká republika)


Výstava Jiřího Davida v Doxu

V pražském kulturním centru DOX je v současnosti k vidění velice zajímá výstava malíře Jiřího Davida. Výstava je pozoruhodná tím, že Davidovy obrazy nejsou často vystavovány.

Jiří David je v českém kulturním prostoru zajímavá osobnost, protože má slovinské kořeny. Když se návštěvník zastaví před jeho obrazy, dýchá z nich jižní barevnost a pestrost. Pokud jste někdy byli ve Slovinsku, konkrétně v Lublani, a poznali jste slovinský impresionismus a poválečné umění, tak pochopíte Davidovu spřízněnost s tímto kulturním okruhem. Přece jenom barva na jihu Evropy je dost jiná než u nás v Čechách. A je skvělé, že se to v současné výstavě Jiřího Davida a jeho obrazů odráží. Slovinští impresionisté mne zaujali už na výstavě v Paříži, vypravil jsem se pak za nimi i do Lublaně. Český milovník umění mohl obrazy slovinských umělců nedávno také vidět na velké výstavě na Pražském hradě. V katalogu výstavy, který obsahuje stať od Viktora Pivovarova, je zajímavé srovnání Davidových obrazů s motivy trávy se slavným obrazem od Albrechta Duerera "Kus drnu" (z roku 1503). David na svých obrazech rád maluje postavy ze zadu, stejně jako to dělal jeho jmenovec Caspar David Friedrich v době romantismu. Takové kompozici se v německém romantizmu říkalo "Ruckenfigur". Umožňuje divákovi lépe se vcítit do motivu obrazu. V tomto smyslu návštěvníka výstavy v pražském Doxu zaujmou hlavně obrazy "Tůně" (2019) a "Zdena v obrácené zahradě" (2019). Tam se mi hodně líbily i pestrobarevné květy v druhém plánu. Zaujal mne i obraz s námětem "Strach" (2019) opět s námětem "Ruckenfigur". Nevím, proč se tak obraz jmenuje, ale téma obrazu mne zaujalo, neboť se domnívám, že je středoevropské. Výstavu obrazů Jiřího Davida mohu tedy všem zájemcům o současnou českou uměleckou scénu (a zejména současné malířství) upřímně doporučit.

Jiří David (1956), vizuální umělec a pedagog, vedoucí ateliéru Intermediální komunikace na UMPRUM, zabývající se malbou, tvorbou objektů, instalacemi, fotografií, videoartem; zasahuje také do oblasti kritiky a publicistiky. Za studií na AVU v Praze spoluorganizoval neoficiální skupinové výstavy Konfrontace. V roce 1987 založil s umělci své generace skupinu Tvrdohlaví. Malbami s volným využíváním znaků a politických symbolů významně formoval postmoderní program na přelomu 80. a 90. let, kdy se také začal věnovat instalacím objektů a psaní textů reflektujících pozici umělce a umění ve společnosti. Čtyřikrát se účastnil benátského bienále.

Do povědomí široké veřejnosti vstoupil roku 2002 neonovým Srdcem umístěným na severní věži baziliky sv. Jiří na Pražském hradě. Je zastoupen v mnoha sbírkách u nás i v zahraničí. Aktuálně vystavuje také v galerii Thomas Erben v newyorské Chelsea. Výstavu doprovází katalog Jsem tady s texty Jiřího Davida a Viktora Pivovarova. Praha 2019, ISBN 978-80-970832-6-7.

Jiří David: Jsem tady
17. 1. - 30. 3. 2020
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7

Výstava "Záhada ptačího koberce" v Národní galerii v Praze

Národní galerie v Praze připravila velice zajímavou transdisciplinární výstavu, v jejímž centru stojí nová akvizice a s ní související povídka a koníček slavného prvorepublikového spisovatele Karla Čapka.

Klíčem k úspěchu dobré kunsthistorické výstavy je často vybrání a znovuobjevení pozapomenutého kulturního fenoménu, což se v případě výstavy "Záhada Čapkova koberce" podle mého názoru podařilo. Výstava mi připomněla koberec, který jsem vídal jako dítě v bytě své babičky, která Čapkovu tvorbu znala a obdivovala. Je to náhoda, nebo doklad rozšířené obliby perských koberců za první republiky? To je otázka, na kterou pomáhá zodpovědět i nová výstava Národní galerie a s ní související velmi zajímavý mezioborový sborník "Příběhy ptačího koberce", který v souvislosti s výstavou vyšel.

Koberec selendi se vzorem ptáků, který je umístěn na čestném místě uprostřed výstavního prostoru, pochází ze západního Turecka, pravděpodobně z města Selendi a jeho datace se v současné době klade do druhé poloviny 16. století - podle autorky výstavy Zdenky Klimtové se tak jedná o jeden z nejstarších dochovaných koberců v českých sbírkách. A právě tento mistrovský a nádherný anatolák údajně inspiroval Karla Čapka k napsání jeho povídky Čintamani a ptáci, která popisuje vášnivého sběratele perských koberců pana Vitáska a jeho peripetie při získávání vzácného kusu do sbírky. Když se jej panu Vitáskovi nepodaří koupit a získat "po dobrém", pokusí se jej dokonce ukrást, ale zabrání mu v tom pes Amina majitelky obchodu paní Severýnové. Jak se tato povídka mohla inspirovat skutečnou událostí, se pokusila zodpovědět autorka výstavy.

K umělecké licenci došlo v propojení vzoru čintamáni, což jsou tři koule umístěné do vzoru trojúhelníku, a "ptačího" ornamentu, které se na novém anatoláku Národní galerie nevyskytuje - anatolák se vzorem čintámani bychom však nalezli na stěně jídelny na zámku Hluboká. Nová akvizice Národní galerie oproti tomu obsahuje pouze motiv ptáků. Historicky je doloženo, že Čapek docházel do obchodu paní Heleny Zajíčkové, obchodnice s perskými koberci, která patřila mezi špičku svého oboru a dodávala koberce i pro vládní kruhy. Místo psů bychom u ní však nalezli spíše kočky.

Sbírání perských koberců patřilo k velkým zálibám Karla Čapka, což dokládá i aktuální soupis koberců z jeho pražské vily. Když se ovšem přestěhoval do své nové vily, začal se věnovat i novým koníčkům, zejména zahrádkaření, pěstování kaktusů a kynologii. Zásluhou autorů výstavy vyšla na denní světlo i méně známá stránka všestranné osobnosti Karla Čapka, kterého známe především jako spisovatele. Nejenže měl velkou lásku k perským kobercům, ale zajímal se také o exotické kultury prostřednictvím hudby a gramofonových nahrávek. Diskotéka Karla Čapka dnes obsahuje vzácné gramodesky asijské, americké i africké hudby a byla po zásluze oceněna UNESCO. Dnes je uložena v Náprstkově muzeu v Praze.

Ve své povídce "Koníček" sám spisovatel vtipně popisuje fenomény, kterých měl sám tak hodně a dokázal je vždy tvůrčím způsobem přeměnit v originální literární díla. Nezajímavá není ani kapitola výstavy, která se věnuje kinematografické inspiraci v díle Karla Čapka - výstava je vskutku mezioborová. V úvodu výstava potěší i několik ukázek z malířské tvorby Karlova bratra Josefa. A karikatury pátečníků a koníčků Karla Čapka od Adolfa Hoffmeistera vykouzlí úsměv na tváři snad každému návštěvníkovi.

Výstava má sice spíše komorní charakter, ale myslím, že se dá říci, že svým zpracováním a především výběrem samotného tématu je vskutku kvalitní. Pro vážnějšího zájemce o historii perských koberců a příběh restaurování nového přírůstku Národní galerie lze návštěvníkovi doporučit zakoupení sborníku "Příběhy ptačího koberce", který obsahuje i přetisk tří důležitých fejetonů Karla Čapka, vztahujících se k fenoménu perských koberců, jejich podomního prodeje a literárně-filosofickému prozkoumání, co to vlastně znamená "mít nějakého koníčka". Návštěvu výstavy lze rozhodně každému zájemci o českou kulturu vřele doporučit.

"Záhada ptačího koberce", Národní galerie v Praze, Veletržní palác, 22.08.2018 - 25.11.2018

French Impressionism at the National Gallery in Prague

The National Gallery in Prague hosts an unprecedented show of Impressionist paintings from a Danish private collection. After long years of isolationism of the Prague National Gallery, the exhibition seems to be for a art-lover from Prague a real miracle.

The show includes paintings from well-known French artists since the beginning of the 19th century until the epoque of post-impressionism.

In the beginning, the visitor sees paintings by Ingres and Couture with historical subjects such as Dante or Death of Seneca. The show continues with beautiful landscapes by Camille Corot. There is also a beautiful nude of a young Italian woman by Corot included in the show. The formats of the paintings are rather intimate, which creates an atmosphere of personal relationship in the interiors of the beautiful Prague rococo Palais Kinsky on the Old Town square. There are beautiful seascapes by Daubigny in the next room. Personally, I appreciated a lot the painting of deer-does in a winter forest, running on snow. A very elegant and beautiful masterwork. Two paintings by the excellent caricaturist Honoré Daumier are included in the show. An art lover from Prague appreciates a lot the presence of this artworks in the exhibition, because small size prints by Daumier with inscriptions from Parisian theatre shows are very popular.

IThe part of the exhibition, consecrated to the members of the Impressionist group, is the real hearth of the show. The visitor can admire landscape paintings by Claude Monet. The painting of the Way from Chailly to the Fontainebleau forest associated in me actually a place in the Prague park "Hvezda", which is very beautiful with its hundred years old trees. The seascapes by Monet are works of a genius in its simplicity. When we look at them, we understand the groundbreaking originality of his artistic inventions. Not to be seen in Prague very often, unfortunately. There are marvellous paintings by Sisley, which represent boats in harbours. Especially the painting from the year 1885 caught my attention, with the red ship moving illusory by this warm colour tone from the green waters and blue sky toward the viewer. The paintings by Pissarro, representing spring and summer gardens in blossom surely count to the most attractive impressionist masterworks. The paintings representing buildings in Paris and the life of the Parisian streets from a bird perspective represent for me compositions, which are modernist. The cutting of the edge of the view is the beginning of the decomposition of the paintings, which will later end in the Cubist style. There are also some paintings by American Impressionists included in the show. The most beautiful is by Berthe Morisot (The Portrait of Marie Hubbard). Two representative paintings by Degas complete the overview of the famous French Impressionist group. Art critiques appreciate a lot the small still-lifes by Manet. There is a wonderful example with the "Basket of pears" to be admired in Prague.

IThe great finale of the show are paintings by Paul Gauguin, Paul Cézanne and Henri Matisse. The Bathing women by Cézanne are a pivotal masterpiece of the show. When we look at it, we realize the great and original development the French art went through in the 19th century and how it opened the way to Modern art. A nice surprise in the very end of the exhibition is a dreamy still-life by Odilon Redon.

Dojmy z výstavy pařížských umělců ze Španělska v Ostravě

Výstava představila menší, ale pozoruhodný výběr obrazů, které vznikly ve 40. letech 20. století. Jak je uvedeno v úvodním slovu k výstavě, valná většina obrazů se v českých sbírkách ocitla odkupem z výstavy španělského umění v Mánesu, která se uskutečnila v roce 1947.

Hned na začátku výstavy se nachází největší "mistrovské dílo" od Oscara Domíngueze - velké plátno "Osvobození Španělska" z roku 1947. Je nepochybně vzdálenou odezvou Picassovy "Guernicy". Úpící kůň má na svém sedle pistoli a na jeho hřbetu sedí antické torso - není však jednoznačné, jestli nenáleží spíše k pravé části obrazu, na které je kubisticky vyobrazena býčí hlava z profilu. Motif oblíbené Tauromachie, čili býčího zápasu, Dominguéz tematicky propojil s motivem střelné zbraně. Filosoficky se tak motiv obrazu pohybuje mezi sportem a válkou. Chtěl umělec poukázat na rozdíly mezi bojem v míru (na pravé straně obrazu) a násilím války (na levé straně)? Dalším výrazným plátnem na výstavě je "Šička". Jedná se o vzdálenou odezvu válečných let, kdy ženy přispívaly ve válce právě svým krejčovským umem? Tvarová deformace postavy je výrazně kubistická - právě tento "formalismus" moderního umění byl trnem v oku komunistům, kteří obrazy proto po roce 1948 nevystavovali - místo moderny zavládl kult socialistického realismu. Radost z konce války sálá z obrazu "Hojnost" s pasoucí se krávou.
Ve "Hlavách" Antoni Clavé i Sanmartího vidíme jasný vliv Picassova klasicismu. V oddíle výstavy, který se věnuje zátiší, nejvíce zaujme obraz číše s ovocem, na kterém je vyobrazená červená třešeň a zelená hruška. Když obraz otočíme vertikálně, připomene najednou číše lidskou hlavu - červená třešeň je okem a v zubech vidíme hrušku. Jedná se tedy o zajímavý vizuální vtip, který svou dvojznačností připomene dílo pražského renesančního umělce Arcimbolda, jenž sloužil habsburskému císaři Rudolfu II. S největší pravděpodobností Domingues Arcimboldova díla znal. Honorio Garcia Condoy vytvořil krásné akty. Na výstavě jsou tedy zastoupeny všechny malířské žánry. Jedním z nejkrásnějších děl výstavy je fauvisticko-kubistický obraz ženy na židli v pestrobarevných zeleno-oranžových šatech u květináče. Poloha napovídá, že zřejmě spí a sní... Antoni Clavé i Sanmartí se rovněž ve svém díle inspiroval slavným španělským sportem - koridou a vyobrazoval spojení člověka a býka. Rád se zabýval problematikou Toreadora a zobrazil i býčí zápasy v koloseu. Obraz Domíngueze "Revoluce" připomíná konec války a společenské změny, které ve Španělsku nastaly.

Pozoruhodným dílem Honoria García Condoye je ženská polopostava výrazných, zářivých zeleno-červeno-žlutých barev. Tvary a barevné plochy jsou kubizovány a připomínají černošské starodávné masky, jejichž vliv nalézáme i v přelomovém Picassově obraze "Slečny z Avignonu".

V oddíle výstavy "Dvojice" nacházíme motivy tance i Dominguézův obraz, ve kterém malíř ve velmi zajímavé kompozici doslova tvarově proniká do svého modelu, takže tvoří jeden celek na plátně spolu. Oko jakoby poodstoupilo a dívá se na nás abstraktně z levé části obrazové kompozice. Současným výrazivem bychom řekli, že malíř bravurně vyjádřil tzv. stav "flow", kdy se tvůrce natolik ponořuje do svého díla, že se stává jeho součástí.
Bohemistu zaujme i obraz Pedra Florese "Slovácká tanečnice" (1946), na kterém dominují pestré barvy slováckých oděvů.

Žánr krajiny zastupuje Hernando Vines Soto s motivem pyrenejských hor. Obraz nadchne pestrou barevností. Fauvistický akcent nacházíme i v malbě sedící a píšící Alberty. Motif je živý. Výstavu opouštíme tematikou odkazující na bájnou Arkádii, kde jsou vystavena poslední díla - Tři dívky a tři ženy - od Honoria Garcia Condoye. Na výstavě nacházíme i obrazy Pedra Florese s oblíbenou motivikou postav z comedia dell´arte - objevuje se zejména postava Harlekýna, která inspirovala i Picassa. Najdeme však i vizuální reference na slavnou španělskou literární postavu bojující věčně s větrnými mlýny - známý Don Quijote.

Výstava byla velmi zdařilá a poskytla na malém prostoru ucelený vhled do španělské kultury.

Výstava trvala do 6.6.2021, ale díky kovidovým omezením je možné si ji virtuálně prohlédnou i nyní na https://gvuo.cz/vp/gvuo1926/

Výstava Gerharda Richtera - kvalitní umění v centru Prahy

Výstava Gerharda Richtera v Paláci Kinských je velice zajímavá kulturní akce, kterou by si žádný kulturní Pražan neměl nechat ujít.

V úvodní části výstavy jsou portréty významných osobností. V první místnosti pak zaujme obraz "Nosiči rakve", který je vskutku pozoruhodný svou reflexí symbolistního pochmutného tématu v období následujícím 2. světovou válku. Velmi kvalitní malbou je i obraz Strýček Rudi, který zobrazuje Richterova příbuzného a je ve sbírce výtvarného umění v Lidicích. Stíhací letouny na mne zase působily až poněkud nepříjemným dojmem chladné vojenské agrese a války. V následující místnosti je několik obrazů, ve kterých Richter dále rozvíjel svůj styl malby inspirovaný fotografiemi. Výstava mne přesvědčila o tom, že tyto obrazy mají svůj smysl, jsou potěchou pro oko a udělaly mi velikou radost. Role ruční malby, malovaného obrazu, je nenahraditelná, a určitě není pravda, že nemá smysl malovat, co již jednou zachytila fotografie, obzvláště, když se tak činí umělecky originálním a esteticky krásným způsobem.

Zajímavé je, že jedním z mých oblíbených obrazů v této místnosti je "Šedá" ze sbírky hotelu Miura v Čeladné. Celá plocha plátna je pokryta pouze monochromní vrstvou šedé barvy, ale přesto je obraz krásný.

"Betty" (1977) mne zase evokovala umění holandských mistrů doby baroka. Je v ní cítit vliv Vermeera a ve své podstatě se jedná o mistrovské dílo. V následující místnosti kontrastuje velký obraz Šedá ze sbírky Tate Modern v Londýně s obrazem 1025 barev, který sestává z obdélníčků pestrých odstínů. Krásná, fenomenální pastva pro oči.

Ve čtvrté místnosti výstavy můžeme obdivovat krajinomalby, které opět navazují na severský okruh malby. Jedním z nejkrásnějších obrazů je "Statek", který zobrazuje zimní atmosféru sněhem pokryté chalupy. Obraz fascinuje svou precizností, ale zároveň i spontánní estetičností. Je pozoruhodné, jak Richter dokáže z fotografie vytvořit nové a svébytné umělecké dílo. Zajímavé jsou i ostatní krajiny, ze kterých cítíme obdiv Richtera k přírodě, ale zároveň i jeho poznání, že přírodě samotné jsme lhostejní. Pozoruhodné jsou obrazy Mořských krajin, které svou monumentalitou navazují na díla Caspara Davida Friedricha a německé romantiky.

V následující místnosti je vystavena "Rückenfigur", typický kompoziční prvek německých romantiků, který je však moderně transponován do bezprostřední blízkosti pozorovatele (obraz "Betty"). Bravurní je i obraz "Svíčka", ve kterém Richter jemnými tahy štětce mistrně zachytil křehký svit plaménku. V místnosti jsou vystavené i velké abstraktní obrazy, které vznikají přetíráním mnoha vrstev barvy přes sebe.

Nejrozměrnější obrazy pocházejí ze sbírky nově vzniklého pařížského muzea Fondation Louis Vuitton. V obraze "Gudrun" (1987) Richter abstraktně reaguje na výsostně politické téma, levicovou teroristickou skupinu Frakce Rudé armády. Květinová zátiší nás přivádějí opět k fotografickému stylu malby, který je vždy u Richtera mírně rozpitý, což je jeho originální malířský vynález.

V tématu "Lebky" se Richter svým stylem vrátil ke klasickému tématu umění "memento mori". V obraze "Září" Richter reaguje na svůj zážitek, kdy letěl do New Yorku a jeho letadlo bylo odkloněno kvůli útokům na Světové obchodní centrum. Následně byl zaujatý tím, že novinové fotografie této tragické události měly i svoji výtvarnou krásu, a ve svém obraze proto obě věže překryl tahy šedé barvy. Pozoruhodným a originálním výtvarným dílem je "Zrcadlo", velké skutečné zrcadlo čtvercového formátu, ve kterém se zrcadlí návštěvníci a obrazy výstavy. Ještě nikdy jsem neviděl zrcadlo, které by takto svébytně vytvářelo umělecký artefakt. Richter se zde dostal skutečně na samotné rozhraní malby a reality, na hranice konceptuálního umění a klasického malířského řemesla.
"Pruhy" (2011) jsou abstraktní díla, která zobrazují pestré, geometricky uspořádané linie pod sebou. Když se do nich divák plně ponoří, může mít zcela ojedinělou barevnou vizi. Právě zrcadlení těchto barevných pruhů a jejich vzájemná interakce se mnou a návštěvníky výstavy v díle "Zrcadlo" představovala jeden z mých nejzajímavějších zážitků ze závěru výstavy. V místnosti jsou však ještě vystaveny fotografie radikální skupiny Baader-Meinhof, kde Richter povznáší tragické události do roviny estetiky a vyhrazuje si právo se k nim umělecky vyjadřovat. Jako by chtěl říci, že i z událostí, které jsou zprvu vnímany jako dramatické a tragické, se časem může stát příběh a tím v určitém smyslu i zábava. Tím však podvrací samotný negativismus a zločinnost úmyslů osob na svých obrazech reprezentovaných.

Richterova výstava má ještě jeden díl, který je citlivě oddělený od hlavní části výstavy v paláci Kinských, nachází se totiž v Anežském klášteře. Doporučuji na tuto část výstavy nejít v návaznosti na převážně esteticky povznášející díla v paláci Kinských. Jedná se totiž o rozměrná abstraktní plátna s tematickou holokaustu, která byla inspirována fotografiemi z koncentračního tábora v Březince. Zde cítíme, že téma bylo pro Richtera obzvláště bolestivé a traumatické a návštěvník musí na výstavu přijít vhodně naladěn, aby ji mohl vůbec čelit a citově vstřebat. Žádné jiné Richterovy obrazy nemají takovou hlubokou čerň, která evokuje zánik života a černý šterk osvětimských ramp smrti. Drasticky červená barva zde evokuje život v bolestech a utrpení lidí, ale občas prosvitne stín světle zelený. Možná by se mohl vykládat i filozofií logoterapie Viktora Emila Frankla, který dokázal i v neskutečně tragických podmínkách koncentračního tábora hledat smysl lidského života.

Výstava obrazů -mrtvého- města v kulturním centru DOX v Holešovicích

V pražském centru DOX byla 10.7. otevřena výstava Ivany Lomové - Ve městě. Pro milovníka pražské architektury se jedná o ojedinělou příležitost pokochat se starými domy namalovanými na plátně.

Jakožto velký milovník Prahy a prvorepublikové architektury jsem výstavu velmi ocenil.

Zaujal mne zejména obraz se starým výtahem pater-noster, ve kterém mne vozila má babička, která se mnou ráda vzpomínala na první republiku, když jsem byl dítě.

Výstava je pozoruhodná také tím, že architektury na ní zobrazované jsou téměř bez lidí. Jen občas člověk zahlédne za závěsem část lidské figury nebo postavu vyobrazenou k nám zády.

Když jsem fotil historické architektury, rovněž jsem vždy trpěl až úzkostnou obavou, abych na fotografii nezobrazil kolemjdoucího a měl tak architektonické památky vyobrazené "čisté", "bez lidí". Později ve svém životě jsem si kladl otázku, zda se nejednalo o důsledek totalitních režimů 20. století, kdy ze světa jakoby zmizel člověk.

Absenci lidské figury na výstavě "Ve městě" Ivany Lomové lze samozřejmě chápat i v souvislosti s pandemií koronaviru, kdy byly vycházky z domu za stavu nouze velmi omezené.

Architektury na obrazech samy o sobě působí majestátně, krásně, monumentálně. Na druhou stranu na mne rovněž dělaly dojem mrtvého města, civilizace, která ukazuje svou němou tvář.

Obrazy nepochybně mají svou estetickou hodnotu, avšak kladu si otázku, jestli by současné české umění v 21. století nemělo být hrdější a bojovat o větší lidskost, o téma "člověk" a propojování lidských vztahů.

Jakožto obyvatel "architektury pro lidi" usiluji o to, být živou lidskou bytostí, nikoliv němým a prázdným domem. Vždyť fasáda domu nemůže nahradit setkání s živou lidskou tváří.

Výstava: Ve městě / Ivana Lomová
10.7. - 27.9. 2020
Centrum současného umění DOX
Poupětova 1, Praha 7

kurátorka výstavy Milena Slavická

Norbert Grund - oáza klidu v ruchu centra pomalu končí

Poslední možnost navštívit výstavu Norberta Grunda (1717 - 1767) - "Půvab všedního dne" mají návštěvníci do 18.3. v Paláci Kinských v Praze. Výstavu pro naše čtenáře zhodnotil i Mgr. David Bareš.

Výstava rokokového malíře Norberta Grunda (1717 - 1767) v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí v Praze je půvabnou oázou klidu v ruchu centra. Najdeme zde miniaturní obrázky, které zaujmou svojí virtuozitou. V první místnosti je návštěvník přivítán uměleckými předměty, které kontextualizují životní styl Grundovy historické epochy. Najdeme zde bohatě vyšívané oděvy - pánský kabát z majetku zámku v Českém Krumlově- šperky a krásné předměty užitého umění. V druhé místnosti nalezneme krásné ukázky figurek z míšenského porcelánu, které byly v době rokoka velice oblíbené. Následuje místnost, ve které jsou vystavené četné grafiky, které vznikly na základě předloh obrazů Norberta Grunda a pocházejí od Jana Jiřího Balzera.

Samotné obrazy od Grunda jsou rozděleny do tematických okruhů. Početná jsou drobná dílka žánrové malby, kde je na první pohled evidentní vliv slavného francouzského mistra galantních výjevů Antoina Watteaua. Zde nalézáme drobné scénky aristokracie z parků, které jsou okrašlené kašnami a bazénky. Obrazy mají často milostný podtext, jako na obrázku "Sedící dívka s mladíkem dráždícím psíka". Typicky watteauovská je také scéna Dámy na houpačce (1760), která se stala lákadlem na Grundovu výstavu na velkých plakátech vystavených na reklamách v Praze. Dáma na houpačce ve své době měla i symbolický význam - nestálost houpačky znamenala vrtkavost ženy v lásce. Objevují se také postavy z italské commedia dell´arte jako například Pierot na houpačce. V oddíle "Ušlechtilé zábavy" jsou Grundovy obrazy zasazeny do kontextu nizozemské malby od Jana Miense Molenaera. Vtipná momentka "Listonoš" zobrazuje oblíbenou dobovou módu milostných dopisů.

Další tematický okruh se věnuje lovu, kdy Grund opouští dramatické a drastické výjevy, jak je známe od Christiana Hilfgotta Branda a orientuje se na klidnější motiv návratu z lovu, případně odpočinku na lovu nebo ranní vyjížďky na hon. I u Grunda však nacházíme bojovné motivy z válek, například na obraze "Drancování". V tematickém okruhu "lidské hemžení" jsou kurátory výstavy naznačeny souvislosti a inspirace s brueghelovskou tradicí výjevů trhů a městských a vesnických výjevů. Nacházíme zde zejména velmi oblíbené téma trhů, svateb a vesnických veselic. Tato motivika volně souvisí s tématem "na okraji společnosti", kde vidíme výjevy žebráků a cikánů. Jsou zde opět naznačeny východiska v nizozemské malbě, jako například u Davida II. Tenierse. Oblíbeným tématem doby baroka a rokoka bylo vyzobrazování ročních období, například zimy, kdy krajinu zahaluje bílý háv a lidé se oddávají radovánkám jako bruslení (námět obrazu "Na ledě z roku 1760).

V závěru výstavy nacházíme oddíl věnovaný "zlatému věku" a blažené zemi - Arkádii - kterým se myslelo pohoří na Peloponésu, kde žili pastýři. Bukolická Vergiliova poezie byla hlavním zdrojem inspirace barokních a rokokových umělců a zanechala svou stopu i u Norberta Grunda. Nacházíme zde také drobné malbičky s náměty uměleckých ateliérů a galerií, kde umělec zachytil snad i sám sebe.
Podle názorů historiků umění v obraze "Ateliér malíře - vlastní podobizna se ženou a dítětem" se Grund vyobrazil, jak hraje na housle své rodině. Na výstavě nalezneme také krásný dobový rokokový intarzovaný starožitný nábytek, který nám evokuje Grundovu dobu. A kde lépe bychom ji mohli ocenit než v nádherném rokokovém Paláci Kinských s výhledem na Staroměstské náměstí! Také kvůli tomu můžu návštěvu komorní výstavy klasika vřele doporučit. Jedná se o smyslovou a duševní lázeň, kdy se návštěvník přenese ze svých každodenních starostí do půvabného a intimního světa Grundových rokokových obrázků, které byly ve své době ceněny především mezi kulturními příslušníky středního stavu.

Pro ty, kteří se na výstavu přeci jen nedostanou, doporučujeme alespoň katalog, který k příležitosti výstavy vyšel a je zatím i k sehnání, třeba i u nás v shopu na iUmeni.cz

Norbert Grund (1717-1787). Půvab všedního dne
Datum konání: 01.12.2017 - 18.03.2018
Místo konání: Palác Kinských

Kurátorka: Marcela Vondráčková

Recenze výstavy František Kupka, Valdštejnská jízdárna

Národní galerie v Praze připravila velice zajímavou retrospektivní výstavu nejslavnějšího českého umělce Františka Kupky. Jedná se o reprízu výstavy, kterou mohli milovníci umění shlédnout již v létě v pařížském Grand Palais.

Výstava ve Valdštejnské jízdárně představuje podle kurátorky výstavy Anny Pravdové většinu důležitých děl, která byla k vidění i v Paříži, ale prostorově musela být poněkud shloučena do prostorových možností pražského výstavního prostoru.

Výstava je řazena v podstatě chronologicky, začíná symbolistními pracemi Františka Kupky, jako například "Posledním snem umírajícího Heina", který vznikl ještě ve Vídni. Úplné prvotiny Kupky z dob jeho mládí v Dobrušce ve výstavě přítomny nejsou. Z figurativního období lze vidět i obraz Knihomol (1897), který se dnes nachází ve sbírkách Pražského hradu. Neméně zajímavým dílem je "Duše lotosu", které svědčí o duchovním směřování mladého umělce. Obraz Lekníny (Počátek života) již souzní s pracemi pařížského symbolisty Odilona Redona. Nechybí ani obrazy ze série Cesta ticha, zobrazující nekonečné aleje egyptských sfing. V úvodu výstavy se návštěvník seznámí také s tematicky velmi pozoruhodným dílem Antropoides, kde Kupka zobrazil darwinovské téma souboje o ženu. Obraz bohužel přišel o svůj původní modernistický rám, ve kterém působil ještě daleko lépe a zajímavěji. Balada (Radosti života) je obraz, který je zlatým fondem pražské Národní galerie.
Kupka zde vyobrazil své dvě milenky, jak sedí na koních a opalují se v záři zapadajícího slunce u moře. Pozoruhodné série Žigoletek čerpají svoji inspiraci v krétské malbě, ale zároveň i v prostředí pařížských ulic a jejich lehkých žen. Je škoda, že se do Prahy nepodařilo zapůjčit tematicky velice zajímavý obraz "Sen", který byl prezentován v Paříži, a nachází se ve sbírkách Kunsthalle v Bochumi v Německu. Výstava však obsahuje mnoho zajímavých zápůjček z celého světa, mezi nimiž nechybí Velký akt z Guggenheimova muzea v New Yorku. Pozoruhodný obraz První krok z Muzea moderního umění v New Yorku, který je bezprostředním výchozím bodem pro nejslavnější Kupkův obraz "Amorfa", se však bohužel do Prahy zapůjčit nepodařilo a na výstavě chybí. Je to veliká škoda a promarněná příležitost, protože tento obraz je také kvůli geografické vzdálenosti českému publiku těžce dostupný. Je však skvělé, že se v Praze můžeme kochat Kupkovými obrazy "Newtonovy kotouče", které odráží jeho fascinaci teoriemi barev. Také je pozitivní, že je možné shlédnout více verzí Vertikálních plánů, které vedly k nejmonumentálnější kompozici ze sbírek pražské Národní galerie. Výhrou současné výstavy jsou i důležité zápůjčky Kupkových děl z Paříže, například rozměrných kompozic "Okolo bodu" a "Oživené linie". Nechybí ani Kupkovy kompozice mašinistických témat. V závěru výstavy návštěvník nalezne Kupkovy obrazy ze třicátých let, kdy byl členem skupiny Abstraction-Création a na úplném konci nalezne ještě i kompozice z let poválečných.

Pražská výstava Františka Kupky je určitě velkou slavností. Doufejme, že nebude jen dočasnou, ale že zásadní Kupkova díla z majetku Národní galerie zůstanou vystavena v Praze natrvalo a že nebudou věčně na cestách. Možná by se dalo koncepci výstavy vyčíst, že je čistě monografická, a že se Kupkova díla nepokouší zasadit do širšího kontextu, alespoň v takové míře, jako jsme se s tím setkali v případě poslední Kupkovy výstavy v Salmovském paláci na Pražském hradě. Bylo by zajímavé naznačit souvislosti Kupkovy tvorby s grafikami Odilona Redona nebo s díly Jeana Héliona a souputníků ze skupiny Abstraction-Création. Možná by to bývalo bylo zajímavější než se snažit vtěsnat do Valdštejnské jízdárny co největší počet abstraktních obrazů, které mohou na některé návštěvníky působit až poněkud jednotvárně a únavně.

FRANTIŠEK KUPKA 1871-1957
Místo konání: Národní galerie, Valdštejnská jízdárna Datum konání: 07.09.2018 - 20.01.2019

Místo konání: Valdštejnská jízdárna

Recenze výstavy Celník Douanier Rousseau - Malířův ztracený ráj

Výstava Celníka Rousseaua.

Nejenom, že se jedná o historicky první výstavu jeho důležitých děl v naší zemi, ale obsahuje i četná srovnání s díly jeho současníků a moderních malířů, kteří se jeho dílem u nás inspirovali.

Ačkoli se autorka výstavy Kristýna Brožová svou koncepcí obrací k nejširšímu publiku, je výstava právě svými srovnáními s díly českých i zahraničních moderních malířů odborně inovativní a průkopnická. Zpochybňuje rovněž zažitý stereotyp Rousseaua jako nedělního malíře (získal totiž školení dvou předních akademiků své doby, Jeana-Léona Géroma a Augusta Clémenta).

Expozice začíná velkým obrazem Války, který malíř namaloval v roce 1894. Jak je uvedeno v doprovodném textu, jedná se o jedno z nejvážnějších Rousseauových děl. Je srovnáno s obrazy Williama Bouguereaua a Emila Filly s podobně tragickými motivy. Zatímco Bouguereau sloužil jako inspirace Rousseauovi, Fillův obraz představuje jednu z možných odezev jeho díla v českém prostředí.

Druhá část výstavy je zasvěcena ikonickému dílu malíře, které se nachází ve sbírkách Národní galerie v Praze - jedná se o slavný obraz "Já, portrét-krajina". Dílo je srovnáno s malou karikaturou Giorgia di Chirica z roku 1914-15, kde se obraz nachází na zdi v druhém plánu a v popředí sedí Pablo Picasso a další kubisté, kteří Celníka Rousseaua ctili. Zajímavé srovnání nabízí dílo Jiřího Koláře "Čekání na Rousseaua" z druhé poloviny 60. let 20. století, které může být podle kurátorky výstavy také příspěvkem k dobové diskuzi o důležitosti autora: Kolář z obrazu totiž nechal hlavního protagonistu zmizet. V této části výstavy je také připomenuto důležité vyzařování, kterým Rousseau působil v okruhu avantgardních umělců Modrý jezdec.

Další část výstavy se věnuje ženským figurám, velkoformátovým portrétům, je zde jako významná zápůjčka přítomen například "Portrét paní M." z pařížského Musée d´Orsay. Autoři se pokusili naznačit formální podobnosti s obrazy magických realistů 20. let: Františka Muziky a Fridy Kahlo. Plastičnost až skulpturálnost figury opět nacházíme i v obraze Stojící ženy od Pabla Picassa.

V oddílu "Kruté dětství" je představeno "Děvčátko s panenkou" a srovnáno s obrazy Josefa Šímy a Pabla Picassa.
Pro diváka interesovaného o vývoj moderního malířství je bezpochyby inspirativní část výstavy, kde nacházíme zátiší. Můžeme zde totiž vedle sebe vidět díla Rousseaua, Cézanna a Picassa. Půvabná naivita Rousseauových tvarů souzní s originální perspektivnou Cézannova zátiší, svou skulpturální modelací však Rousseau rovněž zapadá do linie kubizace tvaru, která jde přes Cézanna až k Picassovi, který je prezentován opět krásnou zápůjčkou z Paříže (Zátiší s chlebem, 1909). Doplněna jsou díla italského malíře Antonia Donghiho a Jindřicha Štyrského, který obdivoval Rousseauovu poetiku, ale zároveň mu vyčítal i přílišnou naivitu.

Motivy městských krajin jsou shrnuty do podtitulu "Podivná místa", neboť Rousseauovy obrazy skutečně obsahují jistou tajemnost. Jsou zde vystavena díla Signaca a Seurata, kteří Rousseaua ctili, ale nechybí ani malby Jindřicha Štyrského, Josefa Čapka nebo Jana Zrzavého, kteří viditelně z Rousseauovy inspirace čerpali. Tematicky pozoruhodné je srovnání díla Kamila Lhotáka a vyzobrazení aeroplánu Rousseauem v obraze "Rybáři" - dokládá jeho zájem o svět moderní techniky, který ho fascinoval již při návštěvě Světové výstavy, což vyzobrazil i na svém ikonickém autoportrétu.

Trochu je škoda, že se pro výstavu nepodařilo získat žádné dílo Vlastimila Beneše, ačkoli by jeho díla vedle Rousseauových mohla působit zajímavě, jak je naznačeno i v textu průvodce výstavou. V díle Adolfa Hoffmeistera, který je na výstavě zastoupen více obrazy (mimo jiné "Přímořskou krajinou" z roku 1921), je však rovněž vliv Celníka Rousseaua evidentní.

Poslední část výstavy se věnuje motivům džunglí. Zde dominují tři velké obrazové kompozice, "Džungle s opicemi", "Boj tygra s buvolem" a "Zaklínačka hadů". Buďme vděční, že se nám podařilo tato veledíla moderního umění zapůjčit do Prahy. Zapůjčeno bylo i dílo Victora Braunera "Setkání v ulici Perrel" (1946), ve kterém na Rousseauovu kompozici "Zaklínačky" reaguje. Přítomna jsou díla Toyen a Maxe Ernsta s motivem exotiky a džungle.
A právě zde se zpochybňuje další zažitý a generacemi předávaný stereotyp, že by Rousseau inspiraci pro své exotické motivy načerpal během svého pobytu v Mexiku. Ve skutečnosti mu byly předlohou spíše dobové fotografie, ale znal i instalace vycpaných zvířat z pařížského Muzea přírodní historie. Údajně se chodil dívat i na Delacroixovy lvy (jeho malá olejomalba zápasu tygra se lvem je rovněž k vidění), a proto je například Celníkova kompozice "Boj tygra s buvolem" navzdory své naivitě natolik živá.

Výstava otevírá pro vnímavého diváka mnoho zajímavých paralel a srovnání a je záslužné, že byla zhodnocena naše sbírka francouzského umění, prostřednictvím důležitých zápůjček Celníkových děl.

Národní galerie v Praze, Palác Kinských, 15.09.2016 - 15.01.2017

Recenze retrospektivy Stanislava Kolíbala "Sochy a kresby" (1954 - 2015)

Rozsáhlá výstava soch a kreseb Stanislava Kolíbala v ostravském Domě umění patří k nejdůležitější výstavě od velké retrospektivy ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze v roce 1999.

It differs from Kolíbal's last exhibition, which took place in the Trade Fair Palace in the spring of this year, in that it is possible to see many groundbreaking sculptures, while the exhibition at the National Gallery focused on drawing and complemented only by some reliefs and sculptures.

The exhibition in the House of Art occupies the entire exhibition space. It is arranged chronologically and closes the circle that began here when the young artist went to the House of Arts in his adolescence and studied the fascist paintings of Emil Filla. The last Ostrava exhibition presented Kolíbal's early drawings with themes of the local "genius loci", Ostrava coal mines from mines and industrial landscapes. She focused on Kolíbal's relationship with the Ostrava region. The current exhibition is far more "worldly" in its focus, and when I looked at the main hall of the exhibition on the ground floor, which is full of sculptures we know from the catalogs of foreign Kolibal exhibitions in prestigious museums, I felt like I had just got off a plane and found myself at the World Center for Postwar Art at the Museum of Modern Art in New York City.

Right at the beginning of the exhibition, interesting torsos are exhibited, reminiscent of Cycladic idols, and it seemed to me like an invitation to the Athens Archaeological Museum, where Stanislav Kolíbal was inspired. The snow-white color of the plaster sculptures in the hall created a great splendor that evoked the noble beauty of ancient Greece, but in reality it is associated in Kolibal's work with the artist's childhood experience of pure beauty, which he saw in the immaculate white of the bedding or ceiling. The graceful figures of the torsos, typically of Hellenistic and classical motifs, invite visitors to the main hall, where iconic works such as the "Labil" statue, consisting of four hemispheres attached to each other, described by Thomas Messer, director of the Museum of Modern Art in New York, A complete sculptural novelty. Kolíbal reacted in his original way to Alexander Calder's "Mobiles", which he got acquainted with thanks to a catalog he received from an unknown donor by mail and captivated him, because "only a leaf of a tree is so soft for a while". Other rare statues can be seen at the exhibition: "Table" and "Fall". Other notable works include "Target" and "Inclined Things". I cannot mention all the works, of which there are really many, but I would like to state that there are some "White Drawings" on the walls, which were the subject of the exhibition in the Trade Fair Palace in Prague. The photographs show statues that did not fit into the exhibition, and in a smaller room on the ground floor, Kolíbal's architectural realizations are also very nicely indicated on the photographic panels. I was also fascinated by the large "Berlin drawings", which today sell for tens of thousands and were created during Kolibal's stay in West Berlin, where in the midst of the chaos that ensued in the late 1980s, he found an internal order. However, the author himself does not like to sell them, because for him they are the starting point for large three-dimensional "Buildings", one of which is exhibited in the room. In the upper space of the House of Arts, interesting sculptures "The Rule of Variability" (1975) and "Transformation" (1978) are exhibited, which acts as a distant response to the war experience of the artist's youth. The statue "Two Positions of the Cube" (1983) is a kind of transposition of the drawing "Between Deception and Truth" into the third space. After all, Stanislav Kolíbal is a sculptor at heart, and drawings are often the starting point for the experience of wealth offered by the third space. Watercolors, hatched drawings and contemporary "Gray Reliefs" can also be seen on the first floor. The exhibition closes with "Black Reliefs", which are reminiscent in color of the large work "Near Death". The exhibition has a relief "In Memory of Friend Z." (2010). There are also cardboard reliefs, white reliefs and Kolibal's latest "Black and White Help".

Kolíbal's Ostrava exhibition pleased me. It is a logical look back, a real retrospective (retro - back, spectrum - painting) of the artist Stanislav Kolíbal, a lifetime of exceptional personality, but he is also a witness to the historical circumstances that shaped him. The sight of the exhibition hall with its famous sculptures acted as a mirror of all the turbulent history of the 20th century and Kolibal's possibilities of integration into the Western global art world in the period following the Great World War. If I could read something about the exhibition, I was negatively affected by the fact that the Ostrava exhibition hall was relatively small due to the number of sculptures exhibited in it, the sculptures are abundant at the exhibition and overlapped, the stories interrupted each other. In a way, one could speak of the richness of Kolibal's life, which broke out of the regional context and grew in Prague, Paris, Berlin, New York, Athens, the world, while the exhibition hall he visited in his youth remained the same size. It is undoubtedly difficult to choose some sculptures from a lifetime that would be more important than others, but I personally believe that if the number of sculptures were reduced, they could gain more space and speak better to the viewer. In conclusion, I would like to wish Stanislav Kolíbal many other successful exhibitions and all the best for the upcoming 90th birthday.

House of Arts Ostrava, September 25, 2015 - January 3, 2016

The End of Golden Times - Gustav Klimt, Egon Schiele and Viennese Modernism from the Collections of the National Gallery in Prague

The National Gallery in Prague has prepared an interesting chamber exhibition The End of the Golden Times, which also presents lesser-known works from the depository, relating to the period and thematic area of ​​the Viennese Art Nouveau.

The exhibition begins with graphics by Hans Makart, who studied with Karel Theodor von Piloty in Munich, a representative of historical painting. At the beginning of the exhibition we will also find watercolors by Rudolf von Alta, who was the honorary chairman of the Vienna Art Nouveau. Interesting are the studies of decorations by Josef Hoffmann, which show floral motifs, as well as architectural drawings - designs for Stoclet Palace in Brussels and preparatory studies of Villa Skywa-Primavesi, which excel in their geometric style (it is not without interest that Hoffmann used squared paper to create ).

In the middle part of the exhibition we find the works of other authors who co-founded or participated in the life of the Viennese Art Nouveau. These included, for example, the painter Carl Moll (Painting In Front of the House - The Artist's House at the Hohe Wate in Vienna) and Maximilian Oppenheimer, who studied at the Vienna Academy (1900-3) to pursue his studies at the Prague Academy (1903-8). In Prague, he was also in contact with members of the Osma group. At the exhibition we can find his Portrait of Brother Friedrich Oppenheimer and especially the masterpiece Operation, which is modernist in its medical theme and which does not deny the fascination of El Greco with the period. Oskar Kokoschka is represented by works from the early period - a portrait of the poet Albert Ehrenstein, studies of girls' nudes and graphics. At the exhibition we will also find graphics by Carl Otto Czeschka, who was Kokoschka's friend.

Alfred Kubin, who was called "Austrian Goya" and was also inspired by Dostoevsky, Poe and Hoffmann, is represented by a large set of drawings. Apart from Goya, he was influenced by Max Klinger and Odilon Redon. Of course, the exhibition also includes works by Emil Orlik, who is represented in the National Gallery by more than a thousand works and who was very closely connected with the Prague environment during his lifetime.A lesser-known author is Rudolf Jettmar, who impresses with his scenes of Dragons and Monsters, which are inspired by the legacy of the painter Arnold Böcklin.At the end of the exhibition we will find two "jubilees", the central characters of the exhibition, whose death has passed a hundred years since this year. Gustav Klimt was the most important representative of the Viennese Art Nouveau. His paintings for the Viennese Theater are commemorated in the exhibition, and the entire exhibition is dominated by the famous painting The Virgin, who does not deny her affiliation with the time of Sigmund Freud, when dreams were explored in contemporary psychoanalysis. A great benefit of the current chamber exhibition is the fact that the drawings, which are normally hidden in the depositories and which the average visitor of the National Gallery does not even know about, have been dusted off. In addition to the second masterpiece, which is permanently in the permanent exhibition of the National Gallery in the Trade Fair Palace - Klimt's painting Water Castle (Castle Kammer AtterseeI.), The visitor can admire brilliant drawings - studies in Veritas and sensitive fine drawings of nude girls.

The exhibition closes with works by the famous expressionist of Czech origin Egon Schiele, from whom there are three important works owned by the National Gallery in Prague - Pregnant Woman and Death, Still Life with Flowers and The Dead City (Český Krumlov).It is not without interest that the last two named works come from the estate of Božena Štursová, the widow of the important Czech sculptor Jan Štursa. The great merit of the National Gallery is that it has prepared graphic works by Schiele for the current exhibition, which the average visitor knows only from reproductions and yet excels in quality - this is its own portrait from 1914 in a bright orange cloak, nudes and the famous Sitting Woman with Crumpled knees (Edith) from 1917, with red hair and a distinctive green tank top. It was with his acts that Egon Schiele outraged the public at the time and even found himself in prison for them.Thanks to the curators of the current exhibition, they also show the Czech context of Schiel's life and work, which have so far been rather neglected.In any case, the small but very interesting exhibition The End of the Golden Age can be warmly recommended to all visitors to the National Gallery. If we are used to exhibitions of these classics in Vienna, then it is all the more interesting to see them here in Prague, not only because of the convenience of not having to go anywhere, but also because there are interesting connections with local environments that Viennese curators commonly miss. The exhibited works will surely please the eye of every lover of modern art. A small but well-arranged brochure was published for the exhibition, containing brief biographical information about painters and, in particular, high-quality color reproductions of works of art that can be found at the exhibition. As a guide to the exhibition, it can definitely be warmly recommended to every visitor.

The end of golden times - Gustav Klimt, Egon Schiele and Viennese modernism from the collections of the National Gallery in Prague, Date: 24.04.2018 - 15.07.2018 Venue: Trade Fair Palace Curators: Otto M. Urban, Zuzana Novotná, Olga Uhrová and Petr Šámal


Review of the image Cripples by Pietro Brueghel

One of the paintings by the famous Flemish painter Pietro Brueghel st. (1525/30 - 1569) are "Mrzáci (Beggars)" from 1568, in which we see a group of handicapped poor and socially excluded people. 

We do not see in the picture only physical disabilities, which are compensated by sticks, crutches and other period wooden orthopedic aids (evidently we are here before the invention and use of a wheelchair).

The people in the picture have their mouths ajar, from which half of their tongue comes out, which also indicates neurological, psychiatric illnesses and mental disorders and brain disorders. The strange headgear of the protagonists of the painting also testifies to the fact that Brueghel did not only want to express physical disability, but also mental disability. How great was this master's art, that he was able to create an engaging and moving work of art from such a negative subject, which would normally be distracted by many people on the street.
I can't believe the artist was just entertaining. Rather, I believe that this is a multi-layered image. Art historians point out that the beggars wear a white fabric with fox tails, which resembles a ermine, a royal cloak, which could be explained religiously, as Brueghel dealt with religious themes. In Matthew's Gospel, Jesus says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." If we look at the painting from this point of view, then the content mystery of this masterpiece emerges, which proves that the artist was not a mockery of human misery, but that in his genius he was able to evoke feelings of compassion.
Also interesting is the intimate dimension of the work, which gives the opportunity to speak to the viewer very personally, we would say somehow directly to the soul. The scene takes place in front of the gate in the background: either the cripples are not let into the city gate and must remain outside the walls, or they are in the courtyard of the hospital. It is also possible that the gate leads to the green grove, where the cemetery is located. In that case, the artist would like to indicate that a group of handicapped people are somewhere halfway between the world of the healthy and the cemetery gate. A walking figure in a black cloak holding a basket in his hand could be a nun who brought food to the hungry, or a caregiver who chooses alms.
Brueghel was able to choose a timeless theme and aestheticize human illness in such a way that it moves us to see the meaning and value of life, even in life with illness. When we look at the picture, we somehow become part of this handicapped society, the boundaries between us and them blur, and we remember that in the end we all suffer from some pain and illness.
Pieter Bruegel the Elder (between 1525 and 1530 - September 1569 Brussels) was a Flemish painter, the founder of a dynasty of artists whose influence dates back to the 17th century. He painted mainly genre paintings from peasant life set in distinctive landscapes, but also biblical stories, allegories and more. He is considered the most important Dutch painter of the 16th century.
This year, the Taschen publishing house published an extensive monograph - a complete work by this most important artist of Dutch Renaissance painting.